E-BOOKS for the teacher

Електронни книги за учителя за 1. клас - ДЕМО
Разгледайте  интерактивните книги за учителя за 1. клас.     ➡ Те Ви осигуряват: ✅ НОВ, по-удобен и по-ефективен начин за планиране, организиране и провеждане на учебния час ...
See more  >
E-books for the teacher for 3rd grade
  Check out our new interactive books for the 3rd grade teacher.     ➡ They provide you with: ✅ A NEW, more convenient and more effective way to plan, organize and conduct the...
See more  >
Електронни книги за учителя за 4. клас - ДЕМО
Разгледайте  интерактивните книги за учителя за 4. клас.     ➡ Те Ви осигуряват: ✅ НОВ, по-удобен и по-ефективен начин за планиране, организиране и провеждане на учебния час ...
See more  >
Електронни книги за учителя по История и цивилизации за 5. клас - ДЕМО
Разгледайте  интерактивните книги за учителя по История и цивилизации за 5. клас.     ➡ Те Ви осигуряват: ✅ НОВ, по-удобен и по-ефективен начин за планиране, организиране и провеждане...
See more  >
E-books for the teacher for 7th grade
  Check out our new interactive books for 7th grade teachers.     ➡ They provide you with: ✅ A NEW, more convenient and more effective way to plan, organize and conduct the lesson...
See more  >