Одобрени учебници по КМИТ за 7. клас

News

 

 

Уважаеми колеги,

 

С радост съобщаваме, че трите ни проекта за учебници по предмета КМИТ (компютърно моделиране и информационни технологии) за 7. клас с марките Анубис", Булвест 2000" и Изкуства" бяха одобрени от МОН в процедурата за одобрение.

 

РАЗГЛЕДАЙ УЧЕБНИКА

 

РАЗГЛЕДАЙ ЕЛЕКТРОННОТО СЪДЪРЖАНИЕ

 

Новият учебник по КМИТ за 7. клас, марка „Анубис“, предоставя:
> подробни обяснения на новите знания, стъпки за решаване на задачите и множество готови решения, които позволяват самостоятелна работа на учениците

> бърза и лесна ориентация благодарение на добрата структура на урочните единици

> специален фокус върху въпроси и задачи за групова работа и дискусии – атрактивни теми от реалния живот повишават мотивацията за учене и демонстрират приложимостта на дигиталните умения

> предизвикателни задачи, които мотивират учениците, ориентирани към по-задълбочено изучаване на компютърно моделиране и впоследствие на програмиране.

Електронни ресурси по КМИТ за 7. клас в iZZI

============================================================

 

РАЗГЛЕДАЙ УЧЕБНИКА

 

РАЗГЛЕДАЙ ЕЛЕКТРОННОТО СЪДЪРЖАНИЕ

 

Нов учебник по КМИТ за 7. клас, марка „Булвест 2000“

> Съдържанието на учебника е ориентирано към иновативно учене и дейностен подход чрез реализиране на творчески активности.

> Приветлив и атрактивен дизайн с илюстровани герои, които помагат на учениците лесно и интересно да усвояват новите знания, като ги въвеждат в различни рубрики и задачи.

> Учебникът следва линия, насочена към проектно-ориентиран и изследователски подход на учене.

> Примерите и задачите са подбрани така, че да отговарят на всеки от очакваните резултати, заложен в учебната програма.

> Учебното съдържание е обогатено с множество казуси от практиката с възможност за реално приложение.

 Електронни ресурси по КМИТ за 7. клас в iZZI

============================================================

 

РАЗГЛЕДАЙ УЧЕБНИКА

 

РАЗГЛЕДАЙ ЕЛЕКТРОННОТО СЪДЪРЖАНИЕ

 

Новият учебник по КМИТ за 7. клас, марка „Изкуства“, надгражда знанията и уменията на учениците, придобити по учебния предмет в 5. и 6. клас.

Учебното съдържание включва последните тенденции в информационните технологии в световен мащаб, преведени на достъпен за учениците език.

> Съдържа богати междупредметни връзки, като се надграждат знания по математика, физика и астрономия, география и икономика и други учебни предмети.

> Обхваща интересни и актуални теми за упражнение и разработване на проекти от света на технологиите и обкръжаващата среда.

> Предлага различни форми за самопроверка и контрол.

> Дава на учителите най-висока степен на свобода и творчество и същевременно е помощник във воденето на учебните часове.

Авторският колектив е предложил богата колекция от електронни ресурси по КМИТ за 7. клас в iZZI: електронен учебник, книга за учителя, видео помощ, решения на задачите, допълнителни тестове „Знам и мога“ и методически насоки.

 

 

РАЗГЛЕДАЙТЕ дигитална ни брошура и научете повече за новите проекти на учебници и всички нови ресурси в подкрепа на учителя.“

 

Още новини
Дигитален продукт с педагогически материали в помощ на туристическия бранш 
На 29.09.2023 г. на специално събитие в София представихме разработените дигитални педагогически материали в помощ на туристическия бранш. Ресурсите са част от проекта ProTourism по програма Еразъм+. Проектът е фокусиран върху подобряване...
See more  >
Удължено работно време
Уважаеми колеги,   От 11.9.2023 г. до 6.10.2023 г. информационният център на издателство КЛЕТ България в София ще работи с клиенти с удължено работно време. Всеки делничен ден от 8:30 до 18:00 ч.  ...
See more  >
Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“
  Уважаеми колеги,   Ако Вашето училище ще кандидатства по Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ м одул 1 „Съвременна среда за качествено...
See more  >