Изкуства

От началото на 2022 г. Клет България ООД придобива обособена част от дейността по създаване и търговия с познавателни книжки, учебници и учебни помагала на издателство „Изкуства” ЕООД. Сделката бе финализирана на 10 януари и включва прехвърлянето на част от екипа на издателството към структурата на Клет и правата върху хартиените и електронните издания с утвърдената марка „Изкуства”.

 

Първото практическо предимство, от което веднага ще могат да се възползват учителите от всички детски градини и подготвителни групи, е безплатния достъп до интерактивния софтуер към електронните познавателни книжки с марката „Изкуства“.

 

Oбразователен софтуер ИТИ-ДГ

 

Електронните издания на познавателните книжки (ИТИ-ДГ) за всяка възрастова група са система от педагогически ситуации, одобрени от МОН. Включени са интерактивни задачи, нагледни материали, анимации и аудиофайлове с музикални и литературни произведения. Изградени са както за фронтална работа на учителя, така и за индивидуална или екипна работа на децата. Позволяват изпълнение на интерактивни постановки: рисуване, ограждане, свързване, местене, оцветяване от децата и моделиране и надграждане на образователното съдържание от учителя.

 

Електронните издания на познавателните книжки ИТИ-ДГ включват образователните направления: „Български език и литература“, „Математика“, „Околен свят“, „Изобразително изкуство“, „Конструиране и технологии“ и „Музика“.

 

Всяка интерактивна ситуация обезпечава работата на педагога за една или няколко педагогически ситуации от тематичното разпределение. За улеснение на учителя са включени подробни методически указания и насоки за работа в богата на технологии среда.

 

Технически изисквания:

Образователният софтуер може да бъде инсталиран на лаптоп, настолен компютър, интерактивна дъска с микрокомпютър или интерактивен панел. Отдалечен достъп се предоставя чрез налична интернет връзка и инсталирана програма със свободен достъп Any Desk.

 

   ЗАЯВИ ИНСТАЛАЦИЯ НА СОФТУЕР

Абонамент за Електронен бюлетин

Запишете се за нашия електронен бюлетин и бъдете сред първите, които научават предстоящи събития, нови продукти и материали!