Несравнима подкрепа за българското образование

По случай своята 20-а годишнина издателство „Клет България“ направи оценка на цялостното въздействие от своята дейност върху българското общество за периода от 2019 г. до 2022 г. Анализът е изготвен с помощта на експертите от PwC България.

Докладът отразява респективно продуктите и инициативите, които имат най-голямо въздействие върху българското образование, учениците, учителите и родителите и които заемат централно място в мисията на компанията, а именно осигуряването на качествено традиционно образование, иновацията и дигитализацията на учебния процес, усъвършенстването на професионалните и личностни качества на учителите.

1,7 млн. лв. е инвестирало издателство „Клет България“ в социално отговорни инициативи

Ефект в обществото

По дълбочина на въздействието
Свързване 24 548 души отчита се минимална промяна
Подобряване 64 879 души значителна промяна, довела до подобрение в начина на живот
Трансформиране 73 309 души дълготрайна промяна в ежедневието
По вид на въздействието
20 957 души с промяна в качество на живот
139 779
учители и ученици
с подобрени умения
14 брой инициативи
1 782 813 лв. инвестирани средства
162 736 достигнати хора

“Образованието е наша мисия” и ние много се гордеем, че придаваме съдържание на този слоган, вярвайки, че сме от помощ за професионалното израстване и личностно развитие на стотици хиляди учащи се. Може би най-голямото ни постижение е, че няма учител и ученик в България, който да не е преподавал или да се е обучавал с поне едно издание на Klett.

За последните три години подкрепихме и инициирахме десетки проекти в подкрепа на българската образователна система. Ние бяхме първите, които отвориха напълно своите дигитални ресурси в началото на пандемията от COVID-19 и ги държахме свободно достъпни цели 16 месеца! Приемаме това като малка част от реализираната ни отговорност към образователната система, успоредно с хилядите безплатни материали, които предоставяме ежегодно на учители и ученици, със стотиците обучения за българските преподаватели и с многобройните ни други инициативи в тяхна подкрепа.

Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“

Доклад

свали тук
„Клет България“ се стреми с дейността си да направи образованието интерактивно, модерно, актуално и приложимо, с което пряко да допринесе за професионалното развитие както на учителите, така и на учащите. За да реализира тази своя кауза, „Клет“ насочва усилията си в три основни направления:
1. Развитието на модерни образователни материали както на хартия, така и дигитални

Компанията залага на хибриден модел на образование, който съчетава най-доброто от традиционния метод на обучение чрез хартиения учебник и електронните ресурси. Голяма част от тези усилия са насочени към развитието на нови дигитални продукти и платформи, а така също и на уменията на потребителите да ги използват. През периода, обхванат в доклада – 2019-2021 г., ключовите инициативи в тази посока са:

Модерната образователна дигитална платформа iZZI – най-голямата собствена образователна система в страната с над 50 000 ресурса, над 130 учебника и 30 000 интерактивни задачи

Образователен софтуер ИТИ-ДГ – единственият одобрен от МОН иновативен образователен софтуер, предназначен за детски градини

„Тетрадка +“ – първото учебно пособие за активно учене, което отговаря на новите учебни програми, като осигурява възможност за обогатяване на учебния процес чрез достъп до дигиталните ресурси в iZZI.

2. Подкрепа за българския учител

Професионалното израстване на учителите е сред най-важните приоритети за издателството, тъй като то пряко определя нивото на образование. Затова през периода 2020-2022 г. компанията организира десетки обучения и семинари, чрез които им предоставя необходимата подкрепа за прехода към дигитализация и за личностното им усъвършенстване чрез платформи за обмен на опит със световноизвестни лектори и популярни български личности. Не на последно място, „Клет“ инвестира в подобрението на общественото възприятие към учителите.

Подкрепата за учителите е обобщена в две категории:

Подкрепа за българския учител „в класната стая“
  • Осигуряване на безплатни учебни материали за учители, социално слаби и деца в нужда
  • „Подкрепа в помощ на учителя“ – поредица от уебинари и гореща линия, подпомагащи учителите в прехода към онлайн обучение
  • „Дигиталният учител“ – инициатива в партньорство със SoftUni за подобряване уменията на учителите за работа с технологии за онлайн преподаване
  • „Пакет на успешния учител“ – допълнителни учебни материали, улесняващи учителя в процеса на преподаване
Подкрепа за българския учител „извън класната стая“
  • Е-академия – уебинари за личностно развитие за учители
  • „Учителите на България“ - подобряване на имиджа на българския учител
  • Ден на Кеймбридж – ежегодно събитие за преподавателите по английски език в България
  • Комплименти в пакет – малък жест от Клет за учителите
3. Подкрепа и социални инициативи, насочени към ученици и родители

„Клет България“ провежда социални инициативи и дарения и за учениците. Издателството организира кампании с информативен характер по теми от живота, с цел да подпомогне родителите и учителите в качеството им на възпитаващи и обучаващи лица. Друга част от инициативите ангажират учениците с различни благоприятстващи тяхното развитие дейности, за които не остава време в класната стая.

Най-забележителните инициативи на „Клет“ в тази посока са:

„Чисти училища за светло бъдеще“ - кампания, съчетаваща едновременно две каузи – опазването на околната среда и образованието на деца със специални учебни потребности

„Моята мечта“ – артистична инициатива, която предоставя на малките ученици възможността да се забавляват, докато създават рисунки по своя идея

„За важните неща“ – инициатива, насочена към партньорите на издателството, която цели да подобри взаимоотношенията между ученици, родители и учители

Инициативи на издателство „Клет България“

Като част от своята стратегия за развитие на българското образование чрез дигитализация и иновации „Клет България“ въвежда редица иновативни програми и платформи.
iZZI – модерна и иновативна образователна среда с над 50 хиляди дигитални ресурса

„Клет България“ активно оформя нарастващата цифровизация на индустрията и заема лидерска роля с въвеждането на платформата за електронно обучение iZZI. Тя съдържа над 50 000 онлайн ресурса, над 130 учебника и повече от 30 000 интерактивни задачи, игри и симулации за ученици от 1. до 8. клас, съобразени с изискванията на Министерството на образованието и науката. Зад абревиатурата iZZI се крият четирите елемента, които ръководят развитието на платформата и всяка инвестиция в нея:

„i“ за Интерактивно: богата колекция от интерактивни образователни ресурси, моментална обратна връзка, проследяване процеса на учениците;

„Z“ за Занимателно: интерактивни симулации, виртуални програми, образователни видеа, които привличат и задържат вниманието;

„Z“ за Забавно: ученето е като игра и децата напредват без затруднения;

„I“ за Интегриращо: вградени инструменти за достъпност, аудио прочити и алтернативни текстове

Платформата гарантира възможност за създаване на клас, група и семейство, специални инструменти за работа с интерактивна или виртуална дъска, както и моментална обратна връзка при решаване на задачи. Тя е лесна, интуитивна и достъпна както офлайн, така и онлайн на всички видове устройства. Учителите, които избрали продуктите на издателство „Клет България“, получават безплатен достъп до платформата за цялата година. Отделно тя предлага безплатен достъп за срок от 30 дни и абонаментни планове според нуждите на потребителите.

68 643 учители
130 836 ученици
1 372 родители

Образователен софтуер ИТИ-ДГ

Единственият одобрен от МОН софтуер за детска градина

От началото на 2022 г. „Клет“ поддържа единствения одобрен от Министерството на образованието и науката софтуер за детска градина – ИТИ-ДГ. В него са включени интерактивни задачи, нагледни материали и аудиофайлове с музикални и литературни произведения по различни предмети. Изградени са както за работа заедно с учител, така и за индивидуална и екипна работа на децата.

Над 10% от всички учители в детските градини използват софтуера към септември 2022 г.

„Тетрадка +“

„Тетрадка +“ е учебна тетрадка с достъп до дигитални ресурси, съобразени с нуждите на учениците . Първото учебно пособие, което отговаря на променените програми по някои основни предмети.

Самите тетрадки съдържат разнообразни задачи и предизвикателства, подредени по степен на трудност, както и QR кодове, които препращат учениците към допълнително разработени задачи в iZZI. Предметите, по които Клет разработва „Тетрадка +“, са история и цивилизации, математика, география и икономика. Помагалото подпомага учениците и работата на учителите, които преподават по учебниците с марките „Анубис“ и „Булвест 2000“.